Anwesenheiten/Statistik

Name Anw. All Prozent Sätze Sätze+ Sätze- Sätze+/- Sätze+% Punkte Punkte+ Punkte- Punkte+/- Punkte+ %
{{spieler.name}} {{spieler.anwesenheiten}} {{spieler.anwesenheitenAll}} {{spieler.positionAll}} {{spieler.prozent}}% {{spieler.saetze}} {{spieler.saetzePlus}} {{spieler.saetzeMinus}} {{spieler.saetzePlusMinus}} {{spieler.saetzeProzent}}% {{spieler.punkte}} {{spieler.punktePlus}} {{spieler.punkteMinus}} {{spieler.punktePlusMinus}} {{spieler.punkteProzent}}%

Termine/Matches

Datum PunkteA PunkteB TeamA TeamB
{{match.datum}} - - {{match.punkteA}} {{match.punkteB}} {{match.teamA}} {{match.teamA}} {{match.teamB}}